เเดงใจเด็ดเพชรกระดังงา (กวางทอง)
เเดงใจเด็ดเพชรกระดังงา (กวางทอง)

เเดงใจเด็ดเพชรกระดังงา (กวางทอง)

TAGS