ฝากประชาสัมพันธ์ ในนามโฆษก สนามป.บางเลน
ฝากประชาสัมพันธ์ ในนามโฆษก สนามป.บางเลน

ฝากประชาสัมพันธ์ ในนามโฆษก สนามป.บางเลน

นับจากบัดนี้เป็นต้นไป สนามป.บางเลน จ.นครปฐม จะไม่โปรโมทราคาชน จะลงราคาที่ชนกันจริงเท่านั้น เพื่อรักษามาตรฐานการละเล่นในวงการไว้ คงสืบไป

คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "สนามบางเลน นครปฐม(

TAGS