เจ้าแดงเล็ก ป.ปานเพชร สังกัด โกวเซ้มฟาร์ม แชมป์ 28.6 M เปิดรับผสม คอกละ 35,000 รับประกัน 5 ตัว
เจ้าแดงเล็ก ป.ปานเพชร สังกัด โกวเซ้มฟาร์ม แชมป์ 28.6 M เปิดรับผสม คอกละ 35,000 รับประกัน 5 ตัว

เจ้าแดงเล็ก ป.ปานเพชร สังกัด โกวเซ้มฟาร์ม แชมป์ 28.6 M เปิดรับผสม คอกละ 35,000 รับประกัน 5 ตัว

เจ้าแดงเล็กเปิดรับผสม คอกละ 35,000 รับประกัน 5 ตัว โอนจองล็อกผสม 5,000

TAGS